อุปกรณ์สำหรับระบบ POS

ARGOX 8020 ( ไร้สาย )

 

  ข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อ

Tel : 02-1166615, 02-1166625


รายละเอียดสินค้า

รองรับการอ่านบาร์โค้ดแบบลัง
เชื่อมต่อแบบ Bluetooth
ระยะการอ่านบาร์โค้ดรองรับ 1.5 เมตร