อุปกรณ์สำหรับระบบ POS

EPSON TM-U220B

 HOT SALE

  ข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อ

Tel : 02-1166615, 02-1166625


รายละเอียดสินค้า

ระบบการพิมพ์ : 9-pin, serial impact dot matrix
ขนาดตัวอักษร Font : 7 x 9 / 9 x 9
หน่วยความจำ : 4 KB or 40 bytes
คุณสมบัติการพิมพ์ : 1 ต้นฉบับ(ตัดAuto) 1 สำเนา(ไม่มีม้วนเก็บ)
ผ้าหมึก : ERC-38 B
กระดาษ : 76.0 ± 0.5, (W) x dia. 83.0 mm
ขนาด : 160 (W) x 248 (D) x 138.5 (H) mm
การเชื่อมต่อ :USB or Parallel or Serial or LAN
ภาษาไทย : เกษตร or สมอ or Windows driver