ระบบคลังสินค้า

 BEST SALE

  ข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อ

Tel : 02-1166615, 02-1166625


รายละเอียดสินค้า

- โปรแกรมหลังร้านใช้งานง่าย
- การบริหารจัดการสต๊อกในร้าน
- รหัสสินค้า (Product Setup)
- การเรียกดูรายงานสต๊อกคงเหลือ (Stock Inhand)
- การเรียกดูรายงานสต๊อกสินค้าที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว (Stock- movement) แบบรวมและแบบรายตัว (Stock-Card) โดยสามารถแยกเป็นรายวันและรายเดือน
- การเรียกดูรายงานอันดับสินค้าขายดี (Top Sale)